Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 03 2018

justlikeyouimagined
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialonelyjulia lonelyjulia
justlikeyouimagined
In the air tonight
Reposted fromkopytq kopytq

September 29 2018

justlikeyouimagined
Funny fight
Reposted fromtgs tgs
justlikeyouimagined
2784 672a 500
Reposted fromtotal1ty total1ty
justlikeyouimagined
0511 dac9
Reposted fromtichga tichga viadancingwithaghost dancingwithaghost
justlikeyouimagined
Nie poznajemy ludzi przez przypadek. Przechodzą przez naszą drogę z jakiegoś powodu.
— Kathryn Perez
justlikeyouimagined
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.

September 19 2018

justlikeyouimagined
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viaBalladyna Balladyna
justlikeyouimagined
6247 9648
Reposted fromteijakool teijakool

September 17 2018

justlikeyouimagined
4711 a5da
Reposted fromtichga tichga

September 14 2018

justlikeyouimagined
3174 692a 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe

September 12 2018

justlikeyouimagined
Czasem nie wierze już w nic.
Reposted fromdajmicosodsiebie dajmicosodsiebie

September 11 2018

justlikeyouimagined
Reposted fromregcord regcord

August 22 2018

justlikeyouimagined
- Wierzy Pan, że po śmierci będzie lepiej?
- Oczywiście, że tak. Tylu tam poszło i jeszcze nikt nie wrócił, to musi być tam lepiej.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaNataly Nataly

August 20 2018

justlikeyouimagined
8143 47d0 500
Reposted fromZircon Zircon
justlikeyouimagined
8244 cc56
Reposted fromtichga tichga
justlikeyouimagined
Ja to chętnie napiłbym się kawy, ale wszyscy myślą, że ja tylko tą wódę, no i stawiają, a ja nie mam śmiałości, żeby im odmówić.
— Jan Himilsbach
justlikeyouimagined
5650 f590
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaolls503 olls503

August 05 2018

justlikeyouimagined
0032 fb7e
Reposted fromsweet18 sweet18 vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
justlikeyouimagined
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl