Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 12 2018

justlikeyouimagined
Kiedy ktoś ci mówi, że nie chce już od ciebie niczego, to znaczy, że wcześniej chciał wszystkiego.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaWhiteGirl WhiteGirl
justlikeyouimagined
2610 af26 500
Reposted frompampunio pampunio viadobrazla dobrazla

July 08 2018

justlikeyouimagined
7175 42b2
Reposted fromnoone97 noone97 viaolls503 olls503
justlikeyouimagined
8906 f6aa
Reposted fromlosbananos losbananos viascorpix scorpix
justlikeyouimagined
czuję jak mnie zapominasz
Reposted fromepoque epoque viahisteryczna histeryczna

May 22 2018

justlikeyouimagined
i w pewnym momencie widzisz, że to już koniec,
Reposted fromyourhabit yourhabit viadobby dobby
justlikeyouimagined
Ja nie chce iść pod wiatr
gdy wieje w dobrą stronę
nie chcę biec do gwiazd
niech gwiazdy biegną do mnie
nie chce chwytać dnia
gdy w ręku mam tygodnie
jakie to miłe
jakie to miłe

ja nie chce iść pod wiatr
gdy wieje w dobrą stronę
w końcu mam swój czas
to chyba dobry moment
nie chce biec do gwiazd

June 25 2017

justlikeyouimagined
Wszystko chuj
justlikeyouimagined
Powiedz co by się musiało stać żebyś patrzyła na mnie jak kiedyś
— Malik
Reposted fromkrolewnabalonowa krolewnabalonowa

June 23 2017

justlikeyouimagined
I ze smutną miną w samotności gapisz się w Messenger
— Solar/Białas - Nie dla Ciebie (ft. Wac Toja)
Reposted frompastelowe pastelowe viabeinthe beinthe
justlikeyouimagined
2538 f39d 500
Reposted fromkaiee kaiee
justlikeyouimagined
2539 9615
Reposted frombukoz bukoz
justlikeyouimagined
Wolę , żebyś mnie teraz znienawidziła niż cierpiała przeze mnie dłużej
Reposted frompanmrok panmrok
justlikeyouimagined
 I can't feel you there
Reposted fromheartbreak heartbreak
justlikeyouimagined
2963 8673 500
Reposted frommontak montak
justlikeyouimagined
- Ludzie wciąż się śpieszą - mówię a Elisabeth przytakuje. - Zdają sobie sprawę z wartości tego, co mają, dopiero gdy to stracą.
— Marta, która się odnalazła
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass

June 21 2017

justlikeyouimagined
Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji.
— Taco Hemingway
justlikeyouimagined
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
justlikeyouimagined
justlikeyouimagined
7069 d035
Reposted fromkrzysk krzysk viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl