Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2018

justlikeyouimagined
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viaBalladyna Balladyna
justlikeyouimagined
6247 9648
Reposted fromteijakool teijakool

September 17 2018

justlikeyouimagined
4711 a5da
Reposted fromtichga tichga

September 14 2018

justlikeyouimagined
3174 692a 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe

September 12 2018

justlikeyouimagined
Czasem nie wierze już w nic.
Reposted fromdajmicosodsiebie dajmicosodsiebie

September 11 2018

justlikeyouimagined
Reposted fromregcord regcord

August 22 2018

justlikeyouimagined
- Wierzy Pan, że po śmierci będzie lepiej?
- Oczywiście, że tak. Tylu tam poszło i jeszcze nikt nie wrócił, to musi być tam lepiej.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaNataly Nataly

August 20 2018

justlikeyouimagined
8143 47d0 500
Reposted fromZircon Zircon
justlikeyouimagined
8244 cc56
Reposted fromtichga tichga
justlikeyouimagined
Ja to chętnie napiłbym się kawy, ale wszyscy myślą, że ja tylko tą wódę, no i stawiają, a ja nie mam śmiałości, żeby im odmówić.
— Jan Himilsbach
justlikeyouimagined
5650 f590
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaolls503 olls503

August 05 2018

justlikeyouimagined
0032 fb7e
Reposted fromsweet18 sweet18 vianiewypowiedzenia niewypowiedzenia
justlikeyouimagined
justlikeyouimagined
8802 754b
Reposted fromtichga tichga viascorpix scorpix
justlikeyouimagined
Zaufaj sobie. Potrafisz więcej, niż Ci się wydaje.
Reposted fromclerii clerii viascorpix scorpix
justlikeyouimagined
5237 452c
Reposted fromkarahippie karahippie viaBalladyna Balladyna
justlikeyouimagined
8334 9bc6
Reposted fromscorpix scorpix viascorpix scorpix
justlikeyouimagined
Musisz wiedzieć również, że to ty i tylko ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. I za to, żebyś właśnie nie był głodny, zły, samotny ani zmęczony. Twoim zajebanym obowiązkiem staje się nagle DBANIE O SIEBIE.
— Małgorzata Halber
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viascorpix scorpix

July 26 2018

justlikeyouimagined
Jeśli nie możesz inaczej, udawaj, że radzisz sobie w życiu.
— Jodi Picoult
justlikeyouimagined

Nigdy nie pokazuj ludziom, że cokolwiek Cie dotknęło.

Reposted fromgdybam gdybam vialaters laters
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl