Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2019

justlikeyouimagined
4242 0bb5 500
Reposted fromsoftboi softboi
justlikeyouimagined
Reposted fromtgs tgs

March 01 2019

justlikeyouimagined
5987 4278 500
Reposted fromzciach zciach

February 28 2019

justlikeyouimagined
Ten, kto ma poczucie własnej wartości, potrafi cieszyć się z tego, że innym przytrafiają się dobre rzeczy. Bez zazdrości, bez poczucia poniżenia ani bez wywyższania się.
— Pawlikowska B.
Reposted fromperfectsense perfectsense

November 09 2018

justlikeyouimagined
3907 062b 500
Dildorsz
Reposted fromZircon Zircon

October 20 2018

justlikeyouimagined
W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
justlikeyouimagined
justlikeyouimagined
W tramwaju facet pyta drugiego:
- Ile przystanków jest do Placu Wolności?
- Trzy
Za dwa przystanki facet upewnia się:
- To teraz jeszcze jeden?
- Nie, teraz pięć
Roflcopter.pl
Reposted fromoll oll viascorpix scorpix
justlikeyouimagined
5860 199d 500
Reposted frompunisher punisher viaolls503 olls503
justlikeyouimagined
7612 bde0 500
Reposted fromSchaedelspalta Schaedelspalta
justlikeyouimagined
8060 102e 500
Reposted fromteijakool teijakool

October 12 2018

justlikeyouimagined
1238 0059
justlikeyouimagined
7880 ab80
Magic
justlikeyouimagined
Reposted frome-punc e-punc

October 10 2018

justlikeyouimagined
1076 911f 500
Reposted fromoll oll

October 09 2018

justlikeyouimagined
0695 7bf6 500
Reposted frommarceline777 marceline777

October 05 2018

justlikeyouimagined
justlikeyouimagined

October 04 2018

justlikeyouimagined
9820 d9f5 500

October 03 2018

justlikeyouimagined
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl