Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2019

justlikeyouimagined
justlikeyouimagined
0514 5e49 500
Reposted frommiststueck miststueck
justlikeyouimagined
8917 699d
Reposted fromhighlmittel highlmittel
justlikeyouimagined
9787 a09d
Reposted fromteijakool teijakool

September 10 2019

justlikeyouimagined
Reposted fromtgs tgs

September 05 2019

justlikeyouimagined
Reposted fromFlau Flau
justlikeyouimagined
3514 6274 500
Reposted fromxawery xawery

June 26 2019

justlikeyouimagined
justlikeyouimagined
Reposted fromtgs tgs

June 17 2019

justlikeyouimagined
5004 f714 500
Reposted froms3 s3 viascorpix scorpix
justlikeyouimagined
3646 40f0 500
Reposted fromdelain delain viascorpix scorpix
2567 0f01
Reposted fromstrumienpola strumienpola viascorpix scorpix

June 14 2019

justlikeyouimagined
4175 3736 500
Reposted fromzciach zciach

March 22 2019

justlikeyouimagined
4242 0bb5 500
Reposted fromsoftboi softboi
justlikeyouimagined
Reposted fromtgs tgs

March 01 2019

justlikeyouimagined
5987 4278 500
Reposted fromzciach zciach

February 28 2019

justlikeyouimagined
Ten, kto ma poczucie własnej wartości, potrafi cieszyć się z tego, że innym przytrafiają się dobre rzeczy. Bez zazdrości, bez poczucia poniżenia ani bez wywyższania się.
— Pawlikowska B.
Reposted fromperfectsense perfectsense

November 09 2018

justlikeyouimagined
3907 062b 500
Dildorsz
Reposted fromZircon Zircon

October 20 2018

justlikeyouimagined
W każdym związku są kłótnie. Lecz nie chodzi o to, że ludzie się kłócą, bo kłócić się będą zawsze. Chodzi o to, jak się wtedy traktują
— Piotr C. pokolenieikea.com
justlikeyouimagined
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl