Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

justlikeyouimagined
Wszystko chuj
justlikeyouimagined
Powiedz co by się musiało stać żebyś patrzyła na mnie jak kiedyś
— Malik
Reposted fromkrolewnabalonowa krolewnabalonowa

June 23 2017

justlikeyouimagined
I ze smutną miną w samotności gapisz się w Messenger
— Solar/Białas - Nie dla Ciebie (ft. Wac Toja)
Reposted frompastelowe pastelowe viabeinthe beinthe
justlikeyouimagined
2538 f39d 500
Reposted fromkaiee kaiee
justlikeyouimagined
2539 9615
Reposted frombukoz bukoz
justlikeyouimagined
Wolę , żebyś mnie teraz znienawidziła niż cierpiała przeze mnie dłużej
Reposted frompanmrok panmrok
justlikeyouimagined
 I can't feel you there
Reposted fromheartbreak heartbreak
justlikeyouimagined
2963 8673 500
Reposted frommontak montak
justlikeyouimagined
- Ludzie wciąż się śpieszą - mówię a Elisabeth przytakuje. - Zdają sobie sprawę z wartości tego, co mają, dopiero gdy to stracą.
— Marta, która się odnalazła
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass

June 21 2017

justlikeyouimagined
Po co mi ten pociąg, skoro ciebie nie ma na stacji.
— Taco Hemingway
justlikeyouimagined
Nienawidzę milczenia, nie odzywania się do siebie, nie pisania. To jest gorsze niż zakończenie znajomości.
justlikeyouimagined
justlikeyouimagined
7069 d035
Reposted fromkrzysk krzysk viasatyra satyra
justlikeyouimagined
9709 4624
Reposted fromstillwaiting stillwaiting viahaley haley
justlikeyouimagined
2393 24c4
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viabeinthe beinthe
justlikeyouimagined
Bezwładnie spadam i czekam
Aż uderzę ciałem o ziemię
— Mikromusic "Bezwładni" (ft. Skubas)
Reposted fromxalchemic xalchemic viaaksamitt aksamitt
justlikeyouimagined
Najgorszy rodzaj złości to ten, kiedy chcę Ci się płakać. 
— true.

April 10 2017

justlikeyouimagined
''Skąd wiesz kiedy to już koniec?'' 
''Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą''
— Nieznany Autor
Reposted fromnuitlys nuitlys viaKallay Kallay
justlikeyouimagined
Bo ja jestem, proszę pana, na zakręcie,
Ode mnie widać niebo przekrzywione.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromcudoku cudoku viaKallay Kallay
justlikeyouimagined
2098 03fe 500
Reposted frombadgal badgal viamay29th may29th
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl